ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ae
130.00 AED
1 سال
130.00 AED
1 سال
130.00 AED
1 سال
.com
45.00 AED
1 سال
45.00 AED
1 سال
45.00 AED
1 سال
.me
130.00 AED
1 سال
130.00 AED
1 سال
130.00 AED
1 سال
.net
50.00 AED
1 سال
50.00 AED
1 سال
50.00 AED
1 سال
.org
50.00 AED
1 سال
50.00 AED
1 سال
50.00 AED
1 سال
.info
50.00 AED
1 سال
50.00 AED
1 سال
50.00 AED
1 سال
.co
110.00 AED
1 سال
110.00 AED
1 سال
110.00 AED
1 سال
.co.uk
50.00 AED
1 سال
50.00 AED
1 سال
50.00 AED
1 سال
.club
50.00 AED
1 سال
50.00 AED
1 سال
50.00 AED
1 سال
.company
74.00 AED
1 سال
74.00 AED
1 سال
74.00 AED
1 سال
.enterprises
100.00 AED
1 سال
110.00 AED
1 سال
110.00 AED
1 سال
.events
110.00 AED
1 سال
110.00 AED
1 سال
110.00 AED
1 سال
.gallery
75.00 AED
1 سال
75.00 AED
1 سال
75.00 AED
1 سال
.media
110.00 AED
1 سال
110.00 AED
1 سال
110.00 AED
1 سال
.photos
110.00 AED
1 سال
110.00 AED
1 سال
110.00 AED
1 سال
.pics
75.00 AED
1 سال
75.00 AED
1 سال
75.00 AED
1 سال
.shop
130.00 AED
1 سال
130.00 AED
1 سال
130.00 AED
1 سال
.social
110.00 AED
1 سال
110.00 AED
1 سال
110.00 AED
1 سال
.store
220.00 AED
1 سال
220.00 AED
1 سال
220.00 AED
1 سال
.uk
45.00 AED
1 سال
45.00 AED
1 سال
45.00 AED
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains